Byggstäd

Byggstäd för företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner

Överlåt det tråkiga och slitsamma efterarbetet åt oss

Byggstädning

När man byggt, rivt eller sanerat lämnas nästan alltid en hel del damm, smuts och andra detaljer som måste åtgärdas. FSG Sverige ser till att det utrymme som blivit nedsmutsat blir minst lika fräscht som innan projektet startade. Detta oavsett om det är en stor fastighet, industrilokaler eller en privat bostad.

Hela vägen

Vi finns till hands under hela byggtiden.

Vi städar manskapsbodar och övriga personalutrymmen, vi grovstädar, sopsorterar och dammsuger för att skapa en bra arbetsmiljö på er byggarbetsplats. När bygget är klart sköter vi slutrengöring inför besiktning.

Tryggt

Kunskap och erfarenhet är våra nyckelord när det gäller slutrengöring och det är mycket viktigt att välja rätt metod och medel på respektive material som ska rengöras, det sparar både miljön och ger materialen en bättre livslängd.

Besöksadress

Brogatan 32

931 62 Skellefteå

Utdelningsadress

Brogatan 27

931 62 Skellefteå