Konsulttjänster

Vi erbjuder konsulttjänster

Vi erbjuder konsulttjänster inom inomhusmiljöutredning, entreprenadbesiktning och kontrollansvar enligt PBL.

Inomhusmiljöutredning

Miljön inomhus kan förändras både hastigt och över en lång tid. Det är viktigt att man kontrollerar synbara skador eller avvikande lukter för att undvika att miljön blir skadlig eller ohälsosam att vistas i.

FSG är utbildade inomhusutredare och kan snabbt vara på plats för en teknisk utredning.

Entreprenadbesiktning

FSG har en lång och gedigen erfarenhet av entreprenadbesiktningar inom bygg.

Kontrollansvarig enligt PBL

Vi på FSG är certifierade kontrollansvariga och följer kraven i bygglagstiftningen.

Kompetens kan styrkas enligt RISE certifiering.

Besöksadress

Brogatan 32

931 62 Skellefteå

Utdelningsadress

Brogatan 27

931 62 Skellefteå