Rivning

Rivning, betonghåltagning och betongsågning

FSG Sverige utför allt inom rivning, betonghåltagning och betongsågning åt bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner. Vi ordnar allt från stora rivningsprojekt till deponering av miljöfarligt avfall.

Rivning

Vi har lång erfarenhet och all sort utrustning som krävs för all typ av rivning. Vi har allt ifrån bostadsrättsföreningar och företag till privatpersoner för rivningsarbeten.

Betonghåltagning

FSG Sverige utför all sorts håltagning i betong, i alla miljöer och i alla branscher. Vi utför allt från tunga utvändiga betonghåltagningar inom industrin till lite mindre jobb i hemmet där man inte har möjlighet att själv utföra jobbet.

Betongsågning

Vi på FSG Sverige AB har lång utbildning och erfarenhet när du behöver hjälp att riva eller av annan anledning kapa bort, reducera ytor eller dylikt.

Besöksadress

Brogatan 32

931 62 Skellefteå

Utdelningsadress

Brogatan 27

931 62 Skellefteå