PCB Sanering

Sanering av PCB

Vi utför alla slags PCB Saneringar, FSG Sverige AB har fullgod kompetens och utbildning inom området. Vi genomför besiktningar, inventeringar och sköter sanering samt avfallshanteringen – allt på ett säkert sätt så att ditt boende eller er fastighet blir fritt från PCB. Vi åtar oss både stora och små arbeten samt inventering och sanering.

Sanering

Om ni misstänker att ert hus eller fastighet har fogar som innehåller PCB bör man genast planera in och låta utbildad personal utföra en sanering. Vi på FSG Sverige AB är fullt utbildade så att arbetet kan utföras på ett säkert och korrekt sätt.

Vad är PCB?

PCB, polyklorerade bifenyler är miljö och hälsoskadliga industrikemikalier. PCB var vanligt förekommande som mjukgörande komponent i vissa fogmassor och golvmassor fram till 70-talet då den förbjöds. De flesta PCB-föreningar är trögflytande oljeliknande vätskor.

Kontakt

Kontakta FSG Sverige för att veta mer om du har frågor och funderingar kring ditt hus och eventuell förekomst av PCB.

Ring oss på 0910-12 56 51 eller maila info@fsgsverige.se.

Besöksadress

Brogatan 32

931 62 Skellefteå

Utdelningsadress

Brogatan 27

931 62 Skellefteå